Karmahoroszkóp: Te is meg fogsz lepődni azon amit Neked ír!

Te is meg fogsz lepődni azon, amiről a karma horoszkópod ír!

Horoszkópunkban a holdcsomópontok mutatják meg karmikus feladatainkat, az utat, amit be kell járnunk. Ezek adják az irányt, míg a horoszkóp többi adata kiegészítő tájékoztatást ad arról, hogy ezt az utazást miképp bonyolítjuk le életünkben.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: KOS

A Kos jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1911.11.07.-1913.05.27. 
1930.06.18.-1932.01.06. 
1949.01.28.-1950.08.17. 
1967.09.09.-1969.03.29. 
1986.04.20.-1987.11.08. 
2004.12.27.-2006.06.23

A Kos a kezdeteket jelenti az asztrológiában. Akinek e jegyben áll a felkelő holdcsomópontja, annak az önérzetével kell elmélyülten foglalkoznia.

A Kos a kezdeteket jelenti az asztrológiában. Akinek e jegyben áll a felkelő holdcsomópontja, annak az önérzetével kell elmélyülten foglalkoznia. Meg kell tanulnia, hogy belső zűrzavarán egyértelmű magatartásával legyen úrrá. Fontos neki az, hogy mások elismerjék, s mindent megtesz, hogy elnyerje tetszésüket. Ám, mivel saját magával még nem azonosította magát, bizonytalanságban van, s mindig a másik ember véleményét lesi.

Folyton olyan helyzetbe kerül, hogy a döntő bírót kell játszania két vagy több ellentétes elgondolás vagy körülmény között. Középen áll, és az ütköző szerepét vállalja, és gyakran kétségbeesetten kísérli meg, hogy minden oldalon harmóniát teremtsen. Ennek érdekében akár egyik pillanatról a másikra átáll egyik oldalról a másikra. Annyira igyekszik, hogy az őt körülvevő emberek ellentétes nézetit feloldja, hogy ezzel végül éppen saját magában sokszorozza meg az ellentmondásokat.

Nagyon vonzódik a művészetekhez, különösen a zenéhez, jól érzi magát előkelő és művelt környezetben. Szereti a fényűzést, az elit miliőt. Nyers, durva emberek között, és közönséges, alpári miliőben összeomlik.

Nem szeret egyedül élni, de időnként kívánja a magányt, különben nyugtalanná válik. Saját békéje érdekében fel kell adnia azt a vélekedését, hogy a létfenntartásért kell küzdenie. Akkor jut el fejlődésének csúcsára, ha megtanult készségesen szolgálni és nem vár semmilyen ellenszolgáltatást, azokat kivéve, ami saját személyiségének kibontakozását segíti.

Bizonytalanságaiból eredően még mindig rendkívül nehezen szánja rá magát a konkrét elhatározásokra. Végül megtanulja, hogy legyőzze állásfoglalástól való félelmét, mert megismeri magasabb rendű énjét. Ezt úgy éri el, ha inkább egyéniségét alakítja, mint hogy más valaki függvénye legyen. Az összes állatövi jegy közül ez az ember bír a legkevesebb önismerettel. Most az élet egy nagy kaland, amely esetleg még késő öregkorban is tartogathat meglepetéseket. Sokan csupán negyven felett ismerik meg igazán önmagukat.

Nagyon fontos, hogy jelen életében a kreativitás, az aktív önmegvalósítás szerepet kapjon, és elismerést nyerjen. Amint megtalálta rég elvesztett énjét, felfedezésében az lesz a legmeglepőbb, hogy rájön: egyéni énje mindig is létezett, csak ő nem tudott róla.


KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: BIKA

A Bika jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1910.04.19.-1911.11.07. 
1928.11.29.-1930.06.18. 
1947.07.11.-1949.01.28. 
1966.02.20.-1967.09.09. 
1984.10.01.-1986.04.20. 
2003.04.14.-2004.12.27.

Ez az ember nagyon fél, hogy kimozdul a talaj lába alól. Mostani életében semmitől sem menekül jobban, mint azoktól, akik megújulásra akarják késztetni. Mert ahonnan jött, az más se volt, mint örökös tisztítótűz, melyen azért kellett átmennie, hogy elégesse hamis nézeteit.

A Bikában most megbízható, értékálló új építményt kell emelnie. Előző inkarnációiban erős szexuális ösztön hajtotta, ami állandóan kibillentette egyensúlyából. Ebből következik, hogy abban a kapcsolatában, melyben csak a kielégülésre törekszik, ez a törekvés végül is személyes énjét rombolja. A tudattalan hatása nagyon erős ezekben a nemzedékekben, és csak alig-alig tetten érhető a külvilág számára. Nála minden nap újabb veszélyekkel telitett, míg a krízisek halmazából olyan konfliktus zűrzavar jön létre, hogy a létezését örökös harcnak érzi.

A mérséklés művészetét kell megtanulnia, és meg kell tanulnia bíznia saját képességeiben. Arról pedig végképp meg kell feledkeznie, hogy azt higgye, hogy másoknak örökké hátsó gondolataik vannak. Néha meglátja ugyan, miként fordulnak ellene mások, de nem mélyed el eléggé a dolgokban ahhoz, hogy megértse: tulajdonképpen ő maga szolgáltatta ehhez az okot.

Mély sebhelyeket hordoz magában. Ezek korábbi sérelmeinek nyomai és most, mint a sebzett vad, ő maga is veszélyes lehet mindazokra nézve, akik egy kicsit is fe¬nyegetik. Minthogy ez az ember intenzív érzéseit állandóan kifejezésre akarja juttatni, sok kreatív tevékenységi területre van szüksége, ahol ennek pozitív módon lehetőséget adhat. Így idővel az is sikerülni fog neki, hogy szexuális vágyait isteni szeretetté alakítsa.

Tudatából ki kell törölnie minden megkeserítő megszorítást, és soha sem szabad visszanéznie! Az anyagias Bika révén akkor ér el legtöbbet ebben az életben, ha a föld iránt fejleszt ki nagy szeretetet, s ezáltal méltóvá válik arra, hogy az anyag világában az adás és kapás folyamatában részt vegyen.

Idővel arra a tapasztalásra jut, hogy amire igazán szüksége van, azzal élete minden pillanatában körül van véve. Rendeltetése, hogy a megelégedettség állapotát érje el, amelyben a Skorpió fortyogó vulkánja kialszik a harmónia nyugalmas vizeit elérve a békés Bikában. Így jut el a sok életen át folyó állandó harcból a béke szigetére.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: IKREK

Az Ikrek jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1908.09.30.~1910.04.19.
1927.05.12.-1928.11.29. 
1945.12.22.-1947.07.11. 
1964.08.02.-1966.02.20. 
1983.03.14.-1984.10.01. 
2001.10.13.-2003.04.14.

Az ilyen holdcsomóval született ember hívást kap, hogy csatlakozzon a közösséghez, a társadalomhoz. Önteltsége miatt képtelen arra, hogy mások álláspontját méltányolja. Hajlik a szélsőségekre. Béklyókhoz nem szokott lelke mindent elkövet azért, hogy megtartsa szabadságérzetét. Előző, szabad életének lelkében őrzött emlékei lehetetlenné teszik, hogy közel lehessen hozzá férkőzni. A befolyásolást pedig végképp nem tűri.

Úgy hiszi, csak a tettek számítanak, ettől élete eleinte hemzseg az elkapkodott cselekvésektől. Szabadságához való görcsös ragaszkodása miatt folyton megpróbál kibújni a felelősség alól. Úgy véli, minél gyorsabban eleget tesz minden kötelességének, annál gyorsabban válik szabaddá.

A társadalmat, a közösséget úgy éli meg, mint ami épp ezt a szabadságot akarja elvenni tőle. Nem ismeri fel, hogy minden egyes cselekedet azonos értékű ellentétes reakciót von maga után. Ezért minden szabadító akciójával ténylegesen még jobban bebörtönzi magát.

Mégsem lehet haragudni rá, mert egész lénye valahogy átlátszó, eredeti, légies. Még a haszonlesése is valahogy ártatlan. Korábbi, az emberi kapcsolatokról szerzett tapasztalataiból hiányzott az együttműködés, a társaságkedvelés és főképp a tapintat. Érzi, hogy képtelen magát félreértések nélkül megmutatni, mert nem tudja megérteni, hogy egy éremnek két különböző oldala van.

Ebben az életben azt a leckét kapja, hogy megtanulja, milyen az élet mások szemén át nézve. Ekkor felismeri, hogy valamennyi negatívum, amit másoknak tulajdonit, olyan dolog, amit önmagában kell fellelnie és megértenie. Deviáns módon viselkedik, annyira nem tűri a szabályokat. Energiájának legnagyobb részét arra kell fordítania, hogy elsajátítsa a kommunikáció művészetét. Képeznie kell magát, hogy a társadalomban megbecsült személyiségként léphessen elő. Jelen életében legalább egyszer szembetalálja magát azzal a kérdéssel, hogy beköltözzön-e a városba, avagy vidéken folytassa életét. A lelki fejlődésének a városi élet új tapasztalatai válhatnak hasznára.

Míg teste sportos tevékenységre, a természet, az egyszerű élet után vágyik, szelleme nyelvek tanulására ösztönzi, utazni, megismerni vágyik. Mivel magában hordozza a paradoxonra való hajlamot, könnyen válik közvetítővé a másik emberek számára.

A március 21-i szuperhold új energiahullámnak nyit kaput!

A március 21-i szuperhold új energiahullámnak nyit kaput!

A március 21-i szuperhold egy új fázisba fog minket kalauzolni. Tiszta lappal indíthatunk és megtalálhatjuk önmagunkban azt a helyet, ahol a teljesség lakozik. Ez lesz sorban a harmadik szuperhold, amelyet az év eleje óta tapasztalhatunk.

A szuperhold ereje arra fog emlékeztetni minket, hogy lépjünk kapcsolatba a fényes oldalunkkal és használjuk ki a hold mágneses erejét.

Ez alatt a három szuperhold alatt arra voltunk bátorítva, hogy hangolódjunk az intuíciónkra és szabaduljunk meg attól, ami visszatart minket. Az életünk új fejezetére készít fel minket.

A márciusi szuperhold új energiahullámra nyit kaput és egybe fog esni a tavaszi napéjegyenlőséggel, amely a kezdete az asztrológiai újévnek és egy új ciklusnak is.

Annak érdekében, hogy nyitni tudjunk mi magunk is az újra, el kell engednünk a régit és a haszontalant. Fel kell készülnünk a megtisztulásra és a zéróba állásra.

A zéró, azaz a 0 a végtelen lehetőségek szimbóluma.

Az energia aktivál és feltölt minket, együtt rezeg majd velünk és felkészít minket arra, hogy egy új ciklusba lépjünk. Ez az energiahullám magasabb rezgésű lesz, mint amivel eddig találkoztunk. Segít új lehetőségeket ébreszteni és egy magasabb tudatosság felé vezet majd minket.

Ennek a folyamatnak a során felismerhetjük, hogy mely dolgokat kell elengednünk, melyek azok, amelyek túl sok energiánkat emésztik fel. Egyben azt is felismerhetjük, hogy mely irányba kell terelnünk ezt az energiaáramlatot

A márciusi szuperhold segít megvilágítani a dolgokat előtted. Olyan kérdésekre találhatsz választ, amelyek régóta megfogalmazódtak benned. Kitisztul a kép, hogy min kell változtatnod és azt hogyan tedd meg.

Meg kell tanulnunk energiát fordítani azokra a dolgokra, amelyek feltöltenek minket, amelyek örömöt okoznak, és velünk együtt rezegnek. Mindannyiunkban ott lakozik az öröm, amely áramlik, csak meg kell ismernünk, hogyan kapjuk el és erősítsük fel.

Kezdd el gyakorolni, hogy olyan dolgoknak adsz át egyre több energiát, amelyekre vágysz és olyanoknak egyre kevesebbet, amelyek leszívnak és gyengítenek.

Forrás:

Fontos égi jelenségek várhatók: Március 20-21-én Napéjegyenlőség és Telihold lesz a Mérlegben!

Fontos égi jelenségek várhatók: Március 20-21-én Napéjegyenlőség és Telihold lesz a Mérlegben!

Hamarosan olyan energiák kerítenek hatalmukba, amelyek felerősítik a belső motivációnkat, határozottabbak, kitartóbbak leszünk.

 

Ez két égi jelenségnek köszönhető: március 20-án lesz az a nap, amikor az éjszaka és a nappal egyforma hosszúak lesznek, ezt hívják Napéjegyenlőségnek, majd március 21-én Telihold alakul ki. Ezen égi változások hatására felébred a harmónia iránti vágyakozásunk, megnő a személyes és közösségi belső motivációnk.

A tavaszi Napéjegyenlőséget Európa szerte minden ősi kultúra, civilizáció megünnepelte, hiszen március 20-e után átbillen a nappalok javára a mérleg nyelve, és attól a naptól kezdve egészen júniusig, a nappalok fognak dominálni, hiszen jóval több ideig lesz világosság a bolygó északi féltekéjén, mint sötétség. Ez az újjászületés időszaka lesz.

Március 21-én a Mérleg jegyében a Hold teljesen kikerekedik, ami radikális, de pozitív változásokat fog eredményezni, megváltozhat az élethez, az emberi kapcsolatokhoz, anyagiakhoz való viszonyunk, és új megoldások kidolgozására kényszerülhetünk. De nem kell megijedni, hiszen mindez azt a célt szolgálja, hogy rátaláljunk a harmóniára, és az életünkbe ismét visszatérjen az energia.

De a változás nem fog egykönnyen végbemenni, hiszen kezdetben sok nehézséggel, frusztrációval, elégedetlenséggel találhatjuk szembe magunkat. De minden nehézségből lehet tanulni, tapasztalatot szerezni, hiszen a sikerhez vezető út sokszor buktatókkal, kudarcokkal van kirakva, amiken túl kell jutni.

Március 20-án, a Napéjegyenlőség idején szabaduljunk meg a rossz szokásainktól, gondolatainktól, és végezzük el a következő rituálét!

  • éjfélkor helyezzünk egy fémedényt a szoba közepére;
  • gyújtsunk meg egy füstölőt, amely segít elűzni a negatív energiákat;
  • vegyünk elő egy darab lapot, majd írjuk rá azokat a rossz emlékeket, gondolatokat, szokásokat, amelyektől meg szeretnénk szabadulni;
  • dobjuk bele a fémedénybe, és gyújtsuk meg a papírt, óvatosan, nehogy valami más is lángra kapjon, ezért mindig legyen egy pohár víz a közelben;
  • a rituálé végén mondjuk el a következő mantrát: “Kozmikus energia vagyok, aki beragyogja fényével az Életet.”

Forrás:

Asztrológiai előrejelzés 2019 április– A vágyak megvalósításának hónapja!

2019. áprilisi asztrológia előrejelzés– A vágyak megvalósításának hónapja!

Április a Kikelet, a tavasz hónapja, amikor már inkább a jó idő dominál, és a bolondos időjárás ellenére a természet újjászületésének csodáját élhetjük meg. Ugyanilyen új ciklus, tavaszi megújulás indulhat el életünkben is, a hónap energiái ennek elindítását támogatják.

Igaz növekszik bennünk a lelkesedés, az optimizmus, keressük a távlati célokat, de valahogy nehezebben fogadjuk el, hogy ez nem fog egyik napról a másikra megvalósulni. El kell fogadnunk, hogy most az hozza meg az előrelépést, ha nem kételkedünk magunkban, hanem tesszük amit a szívünk diktál. Tulajdonképpen a hónap energiái egyfelől támogatnak, másfelől felszínre hozzák mindazon mintákat, amik még dolgoznak bennünk, és lemondásra, hallgatásra ösztönöznek, a határozott cselekvés helyett. Amennyiben engedünk ennek a visszahúzó erőnek, akkor elképzeléseink megmaradnak az álmodozás szintjén, mi magunk meg egyre csalódottabbak, fásultabbak lehetünk és kesereghetünk azon, milyen vacak az életünk és a sors biztosan kiszúrásból szórakozik velünk. Pedig ennek semmi valóságalapja nincs, egyszerűen döntést hoztunk, hogy inkább szenvedünk, mintsem tennénk valamit magunkért, vagy segítséget kérnénk.

A hónap másik problémáját az a kettősség okozhatja, hogy tudjuk céljaink elérése anyagi áldozatokkal járhat, de valahogy nehezen vesszük rá magunkat a pénzköltésre.
Szeretnénk mindent bebiztosítani, dolgozunk éjt nappallá téve, mindent egymagunk akarunk megoldani, a bennünk dolgozó félelmek miatt, amivel aztán oda is eljuthatunk, hogy rágörcsölünk a spórolásra, a bebiztosításra. A hónap határozott cselekvést és kommunikációt vár el tőlünk és akkor tud támogatni, ha hiszünk abban, hogy az ebben az időszakban hozott anyagi áldozatvállalás, terveink határozott képviselete a későbbi elismerést, pozitív változásokat és anyagi biztonságunk megalapozását hozza meg. Tehát ha már régóta szeretnétek valami új dolgot megvásárolni, szórakozni, utazni menni, változásokat megvalósítani, akkor tegyétek meg azt önként, ne halogassátok tovább, nehogy sorsikus tanítás által veszítsétek el az oly gondosan őrzött pénzt vagy boruljon biztonságotok.

Ugyanez igaz a lelki töltődésre. Mindig szakítsatok magatokra időt, egy kis önfeledt bolondozásra, mert akkor tudtok ti magatok is tovább fejlődni, ha a munka és az élvezetek között megtaláljátok az egyensúlyt. Igaz, hogy ebben a hónapban az uránuszi energiák nem játszanak össze más planétákkal, de ettől függetlenül éberen őrködnek, és ha túlkorlátozást, túlzott feladatvállalást tapasztalnak, akkor a saját módszereikkel vonnak ki benneteket a forgalomból. Gondolom senkinek nem hiányzik egy kis görcs, egy kis bokaficam vagy más egyéb.

Tehát jelszavunk lehet ebben a hónapban az „Álmodd meg, mond ki és cselekedj is érte!”

Ne csak álmodozzatok arról, hogy szívetek szerint mit tennétek, hanem tegyétek is meg. Ne spóroljatok, ha vágytok valamire, hanem ajándékozzátok meg magatokat! Legyetek kicsit bolondosak, meggondolatlanok, mint amilyen bolondos maga az április!
És ami még nagyon fontos! A hallgatás nem megoldás, csak felesleges konfliktusokat gyárthat, vagy ti magatok lesztek egyre rosszkedvűbbek és kiégettek. Nyissátok ki a szátokat, ha nem tetszik valami, frissiben és higgadtan megfogalmazva elképzeléseteket. Ha hisztek magatokban, akkor senki nem fog érte kritizálni benneteket.

Az áprilisi Újhold segít majd abban, hogy a tavaszi újjászületést egyéniségetek kibontakoztatásában, saját érzelmi biztonságotok megteremtésében és önmagatok feltétel nélküli szeretetében éljétek meg. Majd a Telihold az új kezdeteket, változást akadályozó megfelelési vággyal és hitrendszer szintű meggyőződésekkel kapcsolatos mintáink elengedését, megváltoztatását támogatja.

Folytassuk a hónap retrográd hatásaival.
A Jupiter bolygó március 6-án megáll, majd 14-én éjszaka elindul látszólagos hátráló mozgásban, amit még hosszabb ideig, egészen augusztus 15-ig folytat is. A hátráló hatásnak köszönhetően felszínre kerülhetnek azok a problémáink, ami miatt nem hiszünk magunkban, kételkedéseket gyártva kihátrálunk a megvalósításunkból. A Retrográd időszakban, amiben nehézséget éreztek az jelzés lesz arra nézve, hogy hol biztassátok magatokat, hol dolgozik még bennetek belső önkritikus. Természetesen ez mindenkinél más életterületet érint, saját személyi horoszkópjától függően.

Asztrológiai energiák 2019 áprilisára – A vágyak megvalósításának hónapja!

Így alakulnak az asztrális energiák 2019 áprilisában!

Az előttünk álló egy hónapban 6 említésre méltó asztrális jelenség fog hatással lenni az életünkre. Jelen lesz a Tűz elem energiája, köszönhetően a Kos és Nyilas csillagjegyeknek, de kifejtik hatásukat még a Föld elem energiáit befolyásolni képes Bika és Bak csillagjegyek. A Víz és Levegő elemek hatása nem lesz jelentős, így ezen jegy szülöttei ne számítsanak mozgalmas napokra.

 

Április 5-én a Kos jegyében Újhold alakul ki, amely leginkább a szociális életünkre, munkahelyi viszonyainkra lesz hatással, de a hatóságokkal is kapcsolatba kerülhetünk. Amit ilyenkor tehetünk, hogy higgadtak, nyugodtak maradunk, megőrizzük az objektivitásunkat, a türelmünket. Az időszak pozitív hatása abban mutatkozik meg, hogy képesek leszünk változtatni az életünkön, mégpedig a boldogabb utat választva.

Április 10-én a Nyilas jegyében tartózkodó Jupiter retrográd mozgásba kezd, ismét felerősítve a pénzügyeket mozgató energiákat, ezért jobb, ha odafigyelünk a költekezéseinkre, és minden fontos értékünkre, amilyen az egészségünk, vagy a spirituális energiáink. Éppen ezért legyünk óvatosak, elővigyázatosak, ebben az időszakban arra is számítani kell, hogy bizonyos kérdésekben megváltozik a véleményünk, teljesen mást fogunk gondolni bizonyos dolgokról, ami sok szempontból drámai érzelmeket fog kiváltani.

Április 17-én a Vénusz áthalad a Halak jegyén, ami alapján a hónap első felében minden elkövetett hibát, ballépést helyre tudunk hozni, és tiszta vizet önthetünk a pohárba.

Április 19-én a Mérleg jegyében Telihold alakul ki. Ilyenkor arra kell figyelnünk, hogy most azokat a dolgokat, amelyeket egy hónappal ezelőtt nem tudtunk elintézni, azoknak most pontot tehetünk a végükre. Legyünk bátrak és határozottak, így sikerülhet minden.

Április 20-án a Nap belép a Bika jegyébe, így a Bika csillagjegyű személyek életében több különleges dolog is megtörténhet, amelyek lehetnek pozitívak, de bizonyos esetekben akár negatívak is.

Április 21-én a Vénusz áthalad a Halak jegyén, ahonnan tovább lép a Kos jegyébe. Ebben az időszakban is ajánlott óvatosnak lenni, ne döntsünk fontos kérdésekben, és ezt tartsuk be a következő napokban is: április 1-jén, 5-én, 6-án, 8-án, 11-én, 15-én, 17-én, 19-21. között, valamint 24-én és 25-én.

Forrás:

Rád melyik Arkangyal vigyáz? Csillagjegyedből kiderül!

Csillagjegyed alapján ez az arkangyal vigyáz rád!

Ahogy csillagjegyből, arkangyalból is 12 létezik, ők vigyáznak ránk, ott vannak a nyomunkban, és mindent megtesznek, hogy ne kerüljünk semmilyen kalamajkába, bajba.

Lássuk, hogy csillagjegyed alapján mely arkangyal vigyáz rád.

Kos: Ariel arkangyal

Ez az arkangyal arra késztet, hogy találd meg önmagadban a jót, a természetközeliséget. Minél jobban beengeded őt az életedbe, annál több inspiráció hat majd rád.

Bika: Chamuel arkangyal

A védelem és a béke arkangyala, aki segít neked abban, hogy a nehéz és fáradtságos időszakon túl tudj jutni. Koncentrálj a saját erődre és többé nem fogod elveszettnek érezni magad.

Ikrek: Zadkiel arkangyal

Zadkiel arkangyal megbocsátja a hibáidat, mert azt szeretné, hogy ne érezz bűntudatot, hanem találd meg a szépet, a fejlődést, az energiát az életedben.

Rák: Gabriel arkangyal

Az egyik legerősebb arkangyal vigyáz rád, ezért te egy nagyon erős személy vagy, aki le tudsz győzni minden akadályt. Gabriel arkangyal arra tanít, hogy ne légy naiv.

Asztrológiai előrejelzés 2019 májusra: Ezek lesznek a legboldogabb napok májusban!

Ezek lesznek a legboldogabb napok májusban!

Egy régi hiedelem szerint, a májusban köttetett házasságok szerelemben és megértésben gazdagok lesznek, és hosszú ideig fognak tartani! A hónap Maia után kapta a nevét, aki a szerelem, a szenvedély és a boldogság istennője volt.

Nézzük, milyen szépségeket tartogat a május, és melyek lesznek a legboldogabb napok ebben a hónapban.

Május 1.

Főleg a nap második fele lesz nagyon örömteli az összes csillagjegy számára. Használd ki a szabadnap adta lehetőségeket, töltsd az időd barátaiddal, családtagjaiddal, kirándulj a természetben. Ezen a napon számos eljegyzés köttetik, de vannak csillagjegyek, akik ma mondják ki a boldogító igent.

Május 4.

A legboldogabb nap ebben a hónapban a május 4., hiszen a Bika az Újholdba érkezik. Tele lesz ez a szombat szenvedéllyel és szerelemmel. Az Újhold mindig meglepetéseket tartogat, valami újnak, különlegesnek a kezdetét jelenti. Az egyedülállók számára is tökéletes lesz ez a nap, olyan helyzetekbe sodorja őket az élet, ahol lehetőségük lesz az ismerkedésre.

Asztrális hatások 2019 májusára! – Készülj fel a ritmusváltásra!

Asztrális hatások 2019 májusára! – Készülj fel a ritmusváltásra!

Idén májusban az égi jelenségek fényében dinamizmusra, kihívásokra, lehet számítani. Főként a Bika és Ikrek csillagjegyű személyek lesznek érintve.

 

A Bika csillagjegy alatt születettek életére május 21-én az Uránusz és a Nap helycseréje fog hatással lenni, de ott van még a Merkúr is, amely május 6-21. között fog változásokat eszközölni, és 16-án a Vénusz is tiszteletét teszi. Az Ikrek esetében május 16-ig a Mars fog dominálni, majd 21-e után jön a Nap és Merkúr.

A Bikák számára május 1-21. közötti időszak eléggé dinamikusan, olykor-olykor kaotikusan fog alakulni, számtalan kiszámíthatatlan helyzetre is fel kell készülni, ezért nem árt az óvatosság, elővigyázatosság.

Május 3-án, este Fekete Hold fog kialakulni, amely megmutatja minden ember számára, hogy mi rejtőzik a lelke mélyén. A Fekete Hold a Halak jegyében fog kialakulni, ahol kilenc hónapig fog tartózkodni.

Május 5-én, az első órákban Újhold alakul ki a Bika jegyében, ez elsősorban az érzelmek terén fog változásokat eszközölni, rávilágítva a figyelmet a szülő-gyerek kapcsolatok alakulására, az oktatásra, a társadalmi problémák helyzetére.

Május 6-án a Merkúr a Bika jegyébe lép, így ennek hatására felgyorsulnak a gondolataink, de érdemes törekedni a higgadtságra.

Május 15-ig a Vénusz a Kos jegyében fog tartózkodni, majd ezt követően a bolygó áttér a Bika jegyébe, ahol egészen otthonosan fogja érezni magát, így a hangulatunk is nyugodt, kiegyensúlyozott lesz, és jobban fogunk figyelni a művészetekre, a természet csodáira.

Május 16-ig a Mars az Ikrek jegyében fogy tartózkodni, felerősítve a kommunikációra vonatkozó energiákat, de ebben az időszakban felszínesebbé válhatunk, sőt, több hibát is elkövethetünk.

Május 19-én, az első 11 percben Telihold alakul ki a Skorpió jegyében, ekkor fognak letisztulni a dolgok, a célok az életben, így ezen a napon érdemes befelé figyelni.

Májusban a következő napokban érdemes óvatosnak, elővigyázatosnak lenni: 2-6. között, 9-én, 10-én, 15-én, 16-án, 19-23. között, illetve 26-28. között. Ezekben a napokban próbáljunk meg toleránsak, elővigyázatosak, türelmesek lenni, kerüljük a konfliktusokat, fektessünk a hangsúlyt a párbeszédre, a megértésre.

Forrás:

Asztrológiai előrejelzés: Merkúr a Bikában, május 7-21. között! Minden energiát megkapunk ahhoz, hogy valóra váltsuk álmainkat!

Asztrológiai előrejelzés: Merkúr a Bikában, május 7-21. között! Minden energiát megkapunk ahhoz, hogy valóra váltsuk álmainkat!

Május 7-étől a Merkúr két héten keresztül a Bikában lesz, és ezzel nem kevés változást von maga után. A Merkúr (elme, gondolkodás, kommunikáció) a Bikában (lelassulás, befelefordulás, stabilitás) arra fog ösztökélni, hogy lélegezzünk mélyeket, álljunk meg egy-egy pillanatra, és vegyük számba, mi is az, ami igazán fontos az életünkben.

Szembesülni fogunk egy erős változtatásigénnyel, felerősödnek a múlt dolgai, és ösztönösen szabadulni szeretnénk azoktól az elemektől, amelyek már nem szolgálják a hasznunk. Most sokkal racionálisabban látjuk az életünk, gond nélkül sikerül észszerű döntéseket hoznunk.

Lehet, hogy vágyaink túlságosan álomszerűnek tűnnek, sokan próbálnak visszahúzni a valós életbe, viszont most minden energiát megkapunk ahhoz, hogy valóra váltsuk elképzeléseinket. Anyagi nyereségre is számíthatunk ebben az időszakban, de az is lehet, hogy a szellemi fejlődést hoz számunkra jelentős sikert. Az biztos, hogy a dolgok most nagyon a fejlődés irányába haladnak.

A Merkúr a Bikában elősegíti a gyakorlatiasabb, konkrét megoldásokat, hatékonyabb, és gazdaságosabb módszert kínál az élethez. Ebben az időszakban a kommunikáció segítségével tudunk a leginkább érvényesülni.

Az elmúlt hónap heves szóváltásai, meggondolatlan vitái már a múlté, most egy sokkal letisztultabb, kiegyensúlyozottabb időszak vár ránk. Kétszer átgondoljuk, hogy mit is akarunk valójában közölni, csak akkor beszélünk, ha már letisztultak a gondolataink, és kiismertük a beszélgetőpartnerünk szándékait. Mivel sokszor igen komoly döntéseket kell meghoznunk, adjunk elegendő időt magunknak a végleges elhatározás kimondása előtt.

Május 21-től az Uránusz és a Nap hatása is érzékelhető lesz, éppen ezért egy olyan időszak vár ránk, amikor a Bika földenergiái sokkal jobban felerősödnek. Tele leszünk ötletekkel, előtérbe kerül a cselekvő énünk, és sokkal hamarabb találunk megoldást a problémáinkra, mint eddig.

Sikeresen kezeljünk a pénzügyeinket, ha most tárgyalásba kezdünk egy elmulasztott ügy kapcsán, akkor az biztosan pozitív kimenetelű lesz. Számos új tapasztalattal gazdagodunk, és nagyon hatékonyak leszünk a fontos ügyek intézésében.

Május 8-án a Merkúr-Uránusz együttállás csodálatos energiákat mozgatott meg, akár bonthatjuk is a pezsgőt a sikereinkre. Legyünk nyitottak, és meglátjuk, bőségesen gyümölcsözni fognak az eddigi befektetéseink. A régi helyzetek rendezésére most egyre fokozódó kreativitásunk lesz segítségünkre. Ez az időszak az anyagiak gyarapítására is igen kedvező lesz.

A Föld-Bika együttállás sok feszültséget, ellenállást, és merevséget is von maga után, a sikerek mellett ezekkel az energiákkal is meg kell küzdenünk. Az újjal szembeni ellenállás, szorongás, és a tettre kész kíváncsiság egy igen erős belső feszültséget hozhat létre bennünk. Legyünk türelmesek, adjunk időt a dolgok kialakulására.

Forrás:

Asztrológiai előrejelzés: Május 21-én a Merkúr belépett az Ikrekbe, és ezzel látványos változásokat hoz az életünkbe!

Asztrológiai előrejelzés: Május 21-én a Merkúr belépett az Ikrekbe, és ezzel látványos változásokat hoz az életünkbe!

Csupán két hétig lesz a Merkúr az Ikrekben, de ha igazán nyitott leszel ebben az időszakban a változás energiájára, akkor igen érdekes dolgokat fogsz megtapasztalni.

A Merkúr segítségedre lesz abban az esetben, ha ügyintézéssel, kommunikációval kapcsolatos feladataid vannak. Ebben a két hétben most minden sokkal könnyebben fog menni, nyugodtan iktass be olyan dolgokat is, amit mostanáig csak halogattál.

Sokkal nagyobb hatásfokkal fogsz tudni tanulni vagy dolgozni, de az új környezethez és emberekhez is gördülékenyebben alkalmazkodsz majd. Ez az időszak kiváló lesz a munkahelyváltásra, vagy az új projektek bemutatására, cégbővítésre.

Sokkal tettrekészebb leszel, mint máskor, tele leszel energiával és önbizalommal.

Ha kissé kaotikusnak tűnik ma még az életed, fogj egy lapot, írd le, hogy mit is szeretnél elérni, tudatosítsd a céljaid, vágyaid, meditálj, fordulj befelé, csendesedj le, majd holnaptól megújult erővel indulj az utadon. Ha változásra, változtatásra vágysz, ne késleltesd tovább a dolgokat, ez egy kiváló időszak az új életre.

Az energiák most segítségedre lesznek, kezdheted akár kis lépésekkel is, csak indulj el az áhított változás útján, meglátod mennyire felszabadító érzés. Vigyázz azonban, hogy ne ess túlzásokba, inkább keveset csinálj, de azt maximális erőbedobással.

Forrás: