Itt vagy most
karma életfeladat

Karmahoroszkóp: Te is meg fogsz lepődni azon amit Neked ír!

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: RÁK

A Rák jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1907.03.13.-1908.09.30. 
1925.10.23.-1927.05.12. 
1944.06.03.-1945.12.22. 
1963.01.13.-1964.08.02. 
1981.08.25.-1983.03.14. 
2000.04.10.-2001.10.13.

Ez a lélek hatalmas büszkeséggel születik e holdcsomó állásnál, és nem érti, mások miért nem tisztelik őt elvárásainak megfelelően. Mindent tettének motivációját a méltóság elérése utáni vágy adja. Vannak olyanok is ebben a holdcsomópont-állásban, akik azért házasodnak, hogy elérjenek egy remélt és vágyott társadalmi státuszt, amit Korábbi inkarnációkban ez az ember nagyon keményen dolgozott az elismerésért.

Szívesen venné, ha tudná a világ, milyen nehéz is volt neki, ezért vállalja a mártíromságot is akár. Ezért a szükségesnél jobban megnehezíti munkáját.

Nagy gyakorlattal betegíti meg magát úgy testileg, mint lelkileg. Ezt azért teszi, mert ki akarja kerülni azokat a helyzeteket, amelyekben megérzése szerint nem állná meg a helyét. A világot igen elfogultan szemléli, képtelen kritika nélkül vizsgálni mások ténykedését. Folyton ítélkezik, véleményét azonban megtartja magának. Előző életeiben a leginkább önmagával szemben volt elfogult. Soha nem fogadott el senkitől tanácsot, ami saját magára vonatkozott. Most még mindig azon a véleményen van, hogy az ember személyes élete szigorúan magánügy.

Kicsiben takarékos, de nagyban költekező. Ismerőseinek előbb-utóbb feltűnik, hogy adakozóból szélsőséges érzelmi kitörések után ismét fösvénnyé válik. Hajlamos rá, hogy mások gyengeségét saját előnyére használja fel. Ahol csak egy kis rés adódik a törvényben, megtalálja a módját a kibúvóra.

Szeretne maga körül mindent és mindenkit irányítani, így élete feladatok tárházává válik, ahol másokon keresztül akarja bizonyítani saját képességeit. Sokszor igen súlyos családi kötelességek hárulnak rá, amit azért kap, hogy megtanulja mások emocionális igényeit. A hidegségből a melegségbe tart, az öregségből a fiatalságba. Sokan évről-évre egyre fiatalabbnak látszanak.

Megtanulja, hogy érzéseit őszintén kimutassa. Egyre könnyebben válik képessé majd arra, hogy bocsánatot kérjen, ha nincs igaza, és egyre kevésbé viseljen álarcokat. Végül jobban kezd majd ragaszkodni a természethez, mint pénzhez, az érzésekhez, mint a hatalomhoz. a Életének legnagyobb feladata, ami rá vár az ugyanis pontosan az, hogy másokról gondoskodjon.

Fel kellene ismernie, hogy amit ad, annak ellenértékét nem feltétlenül, sőt szinte soha nem attól kell várnia, akinek adta.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: OROSZLÁN

Az Oroszlán jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1905.08.24.-1907.03.13. 
1924.04.04.-1925.10.23. 
1942.11.15.-1944.06.03. 
1961.06.26.-1963.01.13. 
1980.02.05.-1981.08.25. 
1998.09.17.-2000.04.09.

Ebben az inkarnációban az ember kénytelen megtanulni, hogy egyedül csak a saját belső erejéből lehet képes a fejlődésre. De ehhez előbb közönyösségre és gondatlanságra, való hajlamán kell változtatnia. Jellemző rá, hogy hajlamos sajnáltatni magát amiatt, hogy nincsenek barátai. Mégsem szokatlanok ennél az embernél a hosszú, magányban, eltöltött időszakok. Idővel rájön, hogy erre szüksége van, mert elszigeteltsége önmagára rótt feltétel ahhoz, hogy erőt gyűjtsön. Ebben az életében nagyszerű, és kiemelkedő vezetővé válhat.

A vágya arra, hogy legyenek barátai igazából, gyengíti őt, mert ezek a baráti kapcsolatok csak nagyon kevéssé járulnak hozzá önbizalma megszilárdításához. Meglévő barátait igazából azért gyűjti, hogy rajtuk keresztül a látókörét szélesítse.

Folyton a jövőre gondol, sőt, szinte a jövőben él, míg egy napon meg nem állapítja, hogy csak a pillanat van. A külvilág számára ő egy rejtély. Az életben fő nehézsége, hogy senki nem gyakorol és nem is gyakorolhat felette ellenőrzést. Fegyelem nélkül viszont erejét haszontalan tervekbe öli mindaddig, amíg fel nem ismeri, hogy senki nem befolyásolja őt, de akkor is szabályok szerint kell játszania.

Ha múltjából magával hozott korábbi tudására épít, képes lesz az emberiségért sokat tenni, mert csak az emberiség javáért tud igazán személytelenül cselekedni. Sokan ezzel a holdcsomópont-állással a szegénységből juthatnak a jólétbe.

Akkor lesz boldog, ha megtalálta azokat az elveket, amelyeknek életét alárendelheti. Erősen zavarja mások szétforgácsolt aktivitása, mivel emlékezteti őt saját elmúlt életeire. Olyan vezetővé válhat, aki forra¬dalmi változtatásokra képes, és a végeredménynél még maga is csodálkozik, és el van ragadtatva a saját eredményei láttán.

Bárkinek könnyebben megbocsát, ha az emberek beismerik hibáikat. Sohasem képes alárendeltjével veszekedni, vagy hatalmát oktalanul éreztetni. Mindig inkább baráti viszonyra törekszik. A korrektség annyira hozzánőtt énjéhez, hogy becstelen versenynél rosszul érezné magát. Jelenlegi karmája szerint Uránuszi zsenialitását a gyakorlatias és konvencionális Oroszlán tevékenységi területen kell kifejtenie, mégis nagyon küzd egyedülálló karakterének megtartásáért.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: SZŰZ

A Szűz jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1904.02.04.-1905.08.24. 
1922.09.16.-1924.04.04. 
1941.04.27.-1942.11.15. 
1959.12.07.-1961.06.26. 
1978.07.19.-1980.02.05. 
1997.02.27.-1998.09.17.

Itt a lélek még erősen törekszik az elkülönülésre és mivel túl tökéletlennek hiszi magát, saját önszánakozásának állóvizében leledzik. Pedig éppen ez az önsajnálat okozza számára a legnagyobb nehézséget, amit ebben az életében le kell küzdenie. Legnagyobb hibája az, hogy az önfejlesztés, javulás helyett, folyton csak magát emészti.

Az önbizalmának fejlesztése nagyon fontos lenne számára. Az előző életekben ezt az embert sokan rászedték, mert túlzott részvétével felült minden megindító történetnek. Ennek, pedig az a következménye, hogy saját életét külső gondok mindaddig károsan befolyásolják, amíg el nem jut addig a pontig, hogy betelik nála a pohár.

Mikor végre ráébred arra, hogy leggyengébb pontja, és fejlődésének akadálya épp a lágy szíve, akkor első lépésként kifejleszti azon képességét, hogy különbséget tegyen: mivel érdemes igazán együttérzéssel foglalkoznia és mi az, ami nem valós gond.

Intuitív képessége rendkívül erős, de épp ez okozhatja depresszióit is, ami más emberek csalárdságaival szembeni érzékenységéből ered. Ha ráébred saját függetlenségére, rájön, hogy azok az emberek, akikre ő maga akart támaszkodni, azért jönnek hozzá, hogy éppen nála keressenek támaszt.

Karmikus leckéje, hogy megtanuljon nemet mondani és legyen véleménye, mert könnyekkel teli szemekből áradó legkisebb kérésre is képes mindent visszavonni, amit éppen mondott. Ha ellenáll az érzelmek áradásának, megtisztul zavart lelke. Sokukból kitűnő orvos, természetgyógyász válhat.

A mély emberi együttérzés a tökéletesség utáni heves vággyal párosul. Ezért van az, hogy rendkívül kritikus. Gyakran kívánja, hogy mások segítsenek rajta, a segítségkéréstől mégis ódzkodik. Ehelyett mély lelkületű emberek társaságát keresi, tőlük remélve megértést. Ez az ember idővel megtanul megbocsátani mindazoknak, akik őt ebben, vagy korábbi életeiben megbántották.

Mostani életének karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor, pedig a mások gyengeségeivel szembeni belátó türelem. Végső célja a tökéletes önfegyelmezés. Életét a szolgálatra kell áldoznia, ahelyett, hogy másoktól várja el, hogy az ő lelkét ápolgassák. A gyakorlatiasságot kell kifejlesztenie ahhoz, hogy szellemi tartalékait képes legyen átültetni a valóságba.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: MÉRLEG

A Mérleg jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1902.07.18.-1904.02.04. 
1921.02.26.-1922.09.16. 
1939.10.09.-1941.04.27. 
1958.05.20.-1959.12.07. 
1976.12.29.-1978.07.19. 
1995.07.11.-1997.02.27.

Ennek az embernek az önfeláldozást kell megtanul¬nia, és azt, hogy felismerje mások kívánságait. Előző életeiben felhalmozott, önbecsüléssel telített munkássága eredményét, most másoknak kell közvetítenie.

Elsőbbséghez szokott beállítottságával most le kell számolnia, s most épp az együttműködést kell megtanulnia. Visszafogottan, és folyton mérlegelőn kell hát cselekednie és folyvást meg kell bizonyosodnia arról, hogy minden, amiért dolgozik, jelentőséggel bír emberi kapcsolataiban.

Végül rá kell jönnie, hogy erős, kezdeményezőkészsége sem saját számára fontos, hanem inkább azt a célt szolgálja, hogy másoknak törjön utat boldogságuk megtalálásához. Mindaddig kellemetlennek tartják ezt, amíg azt hiszik, épp ez az akadálya az ő személyes továbbfejlődésüknek.
A külvilág erős nyomásának hatására, kezdetben gyakran változtatja véleményét.

A folytonos mozgást, türelmetlen nyugtalanságot továbbra is fenntartja. Habár tudja, hogy ebben az életben inkább adnia, mint kapnia kell, mégis nagyon nehéz számára, hogy ennek a karmának teljes szívből eleget tegyen. A lélek végső kimerülésében azonban majd rádöbben arra, hogy földi létének célja nem a saját lénye, hanem épp azok, akiket eszköznek érzett mindeddig: a másik emberek.

Idővel rájön, hogy veszteni vagy nyerni kevésbé fontos, mint a becsületesnek lenni. Szeretne mindent visszaszerezni, amit látszólag elvesztett, de minél jobban küzd ezért, annál többször veszít. Amíg ezzel a hozott, sűrű egóval megbirkózik, legnagyobb csalódásait az okozza, hogy látja, mások megkapják mindazt, amit ő maga állandóan csak szeretett volna. Minden kívánsága valójában mások számára van rendelve.

Sarkallja az embereket, nekik is ő sugall kívánságokat, és végül ő segíthet másokat ahhoz, hogy óhajuk teljesedjen. Ezzel a világban új helyet érdemel ki azáltal, hogy az önzetlenség karmáját éli. Gyakran kell a döntőbírót játszania. Minél inkább rá tud venni másokat az együttműködésre, annál jobban megtanulja, hogy maga is együttműködjön.

Végül már előre látja cselekedeteinek következményeit. Ezek az emberek rendszerint igen kellemes megjelenésűek. Ezt is csak azért kapják a sorstól, hogy az önteltség legyőzését gyakorolhassák. Akkor lép tovább, ha megtanul mások szemével is nézni.

Oldal 1 Oldal 2 Oldal 3

Related posts

Leave a Comment

- X
error: A tartalmak másolása nem megengedett